Materiały edukacyjne i szkoleniowe dla uczniów szkół podstawowych

Darmowe szkolenie

W wyniku realizacji projektu „Geniusz IT” stworzyliśmy materiały edukacyjne i szkoleniowe przeznaczone do wykorzystania w szkołach podstawowych. Zaliczają się do nich:
 1. Interaktywne zestawy ćwiczeń z zakresu technik uczenia się
  • Ćwiczenia te to rodzaj narzędzi dydaktycznych, które pozwalają na rozwijanie u uczniów wybranych umiejętności wspomagających proces uczenia się.
 2. Interaktywne zestawy ćwiczeń z zakresu TIK
  • Ćwiczenia te to rodzaj narzędzi dydaktycznych, które pozwalają na atrakcyjne i sprawne nauczanie kwestii związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
 3. Materiały do nauki programowania
  • Są to dynamiczne scenariusze oraz statyczne konspekty zajęć z nauki programowania.
Cele i korzyści:
1. Interaktywne zestawy ćwiczeń z zakresu technik uczenia się stanowią pomoc dydaktyczną dla nauczycieli. Służą one aktywizowaniu uczniów podczas prowadzenia lekcji przedmiotowych lub zajęć dodatkowych. Zadania te pozwalają na kształtowanie u uczniów umiejętności pomagających w uczeniu się. Ćwiczenia te dzielą się na następujące kategorie:
 • Relaksacja
 • Kreatywne notatki
 • Kreatywność
 • Pamięć
2. Interaktywne zestawy ćwiczeń z zakresu TIK stanowią pomoc dydaktyczną dla nauczycieli do przeprowadzania lekcji z zakresu sprawnego i bezpiecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki tym ćwiczeniom u uczniów kształtowane są umiejętności z następujących obszarów: w klasach 1-3:
 • Co to jest komputer?
 • Sieć
 • Jak unikać zagrożeń w sieci?
 • Gry komputerowe
 • Netykieta
w klasach 4-6:
 • Co to jest komputer i sieć?
 • Wizerunek w Internecie
 • Komunikacja w sieci
 • Cyberzagrożenia
 • Bezpieczeństwo w sieci
 • Internet a prawa autorskie
 • Zakupy w sieci
w klasach 7-8:
 • Komunikacja w sieci
 • Ochrona wizerunku w sieci
 • Reklama w sieci
 • O prawie autorskim i wolnych licencjach
  3. Materiały do nauki programowania pomagają nauczycielom przygotować się do prowadzenia zajęć dodatkowych z zakresu programowania dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej (od klasy 1 do klasy 8). Konspekty scenariuszy dotyczą programowania przy użyciu wymienionych poniżej narzędzi: w klasach 1-3 szkoły podstawowej:
 • Lego WeDo 2.0 – zestaw bazowy 45300
w klasach 4-6 szkoły podstawowej:
 • Lego Mindstorms EV3 – zestaw podstawowy – Lego 45544
 • Lego Mindstorms EV3 – zestaw rozszerzający – Lego 45560
w klasach 7-8 szkoły podstawowej:
 • Lego Mindstorms EV3 – zestaw podstawowy – Lego 45544
 • Lego Mindstorms EV3 – zestaw rozszerzający – Lego 45560
 • Lego EV3 – czujnik temperatury – Lego 9749
 • Lego EV3 – czujnik podczerwieni – Lego 45509
 • Lego EV3 – nadajnik podczerwieni – Lego 45508
Grupa Docelowa:
1 i 2. Interaktywne zestawy ćwiczeń są adresowane zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej:
 • nauczyciele: otrzymują instrukcję szkoleniową, zawierającą wskazówki metodyczne prowadzenia lekcji z wykorzystaniem ćwiczeń,
 • uczniowie: mogą korzystać z zadań podczas lekcji obowiązkowych lub zajęć dodatkowych
3. Dynamiczne scenariusze oraz statyczne konspekty zajęć z nauki programowania są przeznaczone głównie dla nauczycieli uczących w szkołach podstawowych. Dynamiczne scenariusze mają formę graficzną i mogą być prezentowane uczniom w trakcie zajęć, aby zobrazować proces edukacyjny i zwiększyć zaangażowanie uczniów podczas zajęć.