Zasady przedmiarowania i obmiarowania robót

123 PLN brutto

Weź udział w 4-godzinnym e-szkoleniu „Zasady przedmiarowania i obmiarowania robót” i poznaj najważniejsze informacje z tego zakresu. Podczas szkolenia będziesz uczestniczyć w wielu testach i ćwiczeniach, dzięki którym sprawdzisz i utrwalisz swoją wiedzę i umiejętności. Cele i korzyści:
Podczas e-szkolenia zgłębisz następujące tematy:
 • Kosztorys w procesie budowlanym
 • Podstawy prawne odnoszące się do kosztorysowania robót
 • Metody kosztorysowania
 • Założenia wyjściowe i dane do kosztorysowania
 • Przedmiar robót
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Baza techniczna i normatywna
 • Komputerowe wspomagania kosztorysowania
Grupa Docelowa:
Osoby chcące wziąć udział w tym e-szkoleniu powinny spełniać warunki wstępne, tzn.:
 • posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu budownictwa,
 • posługiwać się dokumentacją techniczną,
 • rozróżniać materiały budowlane,
 • rozpoznawać elementy budynku,
 • rozróżniać technologie wykonywania robót budowlanych,
 • potrafić wykonywać pomiary z natury,
 • biegle wykonywać obliczenia,
 • posługiwać się katalogami nakładów rzeczowych,
 • posługiwać się programami komputerowymi do kosztorysowania.