Materiały edukacyjne i szkoleniowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Darmowe szkolenie

W wyniku realizacji projektu „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” powstały materiały edukacyjne i szkoleniowe przeznaczone do wykorzystania w szkołach ponadpodstawowych. Zaliczają się do nich:
 1. Interaktywne zestawy ćwiczeń z zakresu technik uczenia się
  • Ćwiczenia te to rodzaj narzędzi dydaktycznych, które pozwalają na rozwijanie u uczniów umiejętności wspomagających proces uczenia się. Zaliczają się do nich: relaksacja i motywacja, kreatywne notatki, kreatywność i pamięć.
 2. Interaktywne zestawy ćwiczeń z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
  • Ćwiczenia te to rodzaj narzędzi dydaktycznych, które pozwalają na atrakcyjne przybliżenie młodzieży zagadnień z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
 3. Materiały do nauki programowania
  • Są to dynamiczne scenariusze oraz statyczne konspekty zajęć z nauki programowania na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
Cele i korzyści:
 1. Interaktywne zestawy ćwiczeń z zakresu technik uczenia się stanowią pomoc dydaktyczną dla nauczycieli. Służą one aktywizowaniu uczniów podczas prowadzenia lekcji przedmiotowych lub zajęć dodatkowych. Uczniowie mogą również zapoznawać się z ćwiczeniami samodzielnie w domu. Zadania dzielą się na następujące kategorie:
 • Relaksacja
 • Kreatywne notatki
 • Kreatywność
 • Pamięć
 1. Interaktywne zestawy ćwiczeń z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni stanowią pomoc dydaktyczną dla nauczycieli do przeprowadzania lekcji z zakresu bezpiecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie mogą również zapoznawać się z zadaniami samodzielnie w domu. Ćwiczenia poruszają następującą tematykę:
 • Cyberprzestrzeń z umiarem
 • Wizerunek w sieci
 • Komunikacja i netykieta
 • Cyberprzemoc
 • Prawo autorskie w Internecie
 • Ochrona danych i urządzeń
 • Bezpieczne zakupy w sieci
 1. Materiały do nauki programowania pomagające nauczycielom przygotować się do prowadzenia zajęć dodatkowych z zakresu programowania dla uczniów wszystkich klas szkoły ponadpodstawowej. Konspekty scenariuszy dotyczą programowania przy użyciu wymienionych poniżej narzędzi:
 • Lego Mindstorms EV3
 • środowisko programistyczne Microsoft MakeCode
 • wykorzystanie platformy MakeCode do programowania Lego Mindstorms w języku JavaScript
Grupa Docelowa:
1 i 2. Interaktywne zestawy ćwiczeń są adresowane zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej:
 • nauczyciele: otrzymują instrukcję szkoleniową, zawierającą wskazówki metodyczne prowadzenia lekcji z wykorzystaniem ćwiczeń,
 • uczniowie: mogą korzystać z zadań podczas lekcji obowiązkowych lub zajęć dodatkowych, a także samodzielnie w domu
3. Dynamiczne scenariusze oraz statyczne konspekty zajęć z nauki programowania są przeznaczone głównie dla nauczycieli uczących w szkołach ponadpodstawowych. Dynamiczne scenariusze mają formę graficzną i mogą być prezentowane uczniom w trakcie zajęć, aby zobrazować proces edukacyjny i zwiększyć zaangażowanie uczniów podczas zajęć.